Przez najbliższe pięć lat gminą Jedwabno będzie rządził Sławomir Ambroziak. Dotychczasowy wójt zdeklasował swojego rywala i zarazem poprzednika na tym stanowisku, Krzysztofa Otulakowskiego, uzyskując blisko 75% poparcia.

Wysoka wygrana Ambroziaka
Wójt Sławomir Ambroziak - Mieszkańcy docenili spokój i ciężką pracę

W gminie Jedwabno bez zmian. Mieszkańcy, przy frekwencji wynoszącej 55,52%, powierzyli władzę na najbliższą kadencję dotychczasowemu wójtowi, Sławomirowi Ambroziakowi, który za konkurenta miał swojego poprzednika, Krzysztofa Otulakowskiego. Ambroziaka poparło 1228 głosujących (74,8%), podczas gdy jego rywala – 413 (25,17%).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.