Rankiem 22 stycznia 1945 roku Szczytno i Pasym pozostawały jeszcze w rękach niemieckich, natomiast Wielbark i Jedwabno były już opanowane przez oddziały radzieckie. W trakcie tego dnia linia frontu powoli przesuwała się ku wschodowi, coraz bliżej Szczytna. W ręce Sowietów wpadały kolejne miejscowości.

WYZWOLENIE (4)

Od Tylkowa i Burdąga po Zawady i Kadzidło

Rankiem 22 stycznia 1945 roku linia frontu na terenie powiatu szczycieńskiego przebiegała od Tylkowa, poprzez Burdąg, Brajniki, Warchały, Piduń do Rekownicy i stąd wzdłuż Omulwi aż do Wesołowa i Głuchu. Dalej omijała od wschodu Wielbark, który był już po stronie radzieckiej, i prowadziła wzdłuż Wałpuszy, obok Sędrowa i Kipar, ponownie do rzeki Omulew i wzdłuż tej rzeki aż do miejscowości Zawady na Kurpiach. Dalej front biegł aż po Kadzidło i Ostrołękę. Na południu zatem oddziały radzieckie były jeszcze daleko od terenu powiatu szczycieńskiego. Jednakże od zachodu Armia Czerwona uderzała całą swą siłą.

Walki o Dybowo

Po zdobyciu Jedwabna oddziały radzieckie ciężar swych działań na tym odcinku skoncentrowały na kierunku Pasymia, w dalszym ciągu mając na celu ubezpieczenie prawej flanki 3 korpusu kawalerii gwardii generała Oślikowskiego. Jeszcze przed zdobyciem Jedwabna Sowieci znaleźli się w lasach na zachód od Tylkowa. Niemniej samo Tylkowo, jako silny punkt oporu, ominęli. Teraz ich uderzenie na Pasym kierowało się głównym traktem drogowym z Jedwabna. Na drodze z Jedwabna do Pasymia toczyły się niezliczone kolumny radzieckiej piechoty i czołgów, wspierane przez działa i katiusze, zdobywając kolejne niemieckie punkty oporu. Pod Burdągiem, mimo twardego oporu Niemców, Rosjanie zdołali przełamać linię obrony. Następnie silnym uderzeniem zajęli Dybowo i przecięli tym samym linię kolejową Pasym – Szczytno, przebiegającą kilkaset metrów na południe od tej miejscowości. Utrata Dybowa zagrażała całej niemieckiej pozycji obronnej pod Pasymiem. Stąd oddziały niemieckie przeprowadziły kontratak, który pozwolił im odzyskać Dybowo na krótki czas. Ponowne uderzenie Rosjan sprawiło, że wieś ta znów wpadła w ich ręce. Sytuacja Niemców pod Pasymiem stała się krytyczna. Wskutek naporu Rosjan i zajęcia przez nich Dybowa oddziały niemieckie broniące Tylkowa musiały się wycofać. Droga z Tylkowa na Olsztyn stała się dla Rosjan otwarta. Wieczorem radziecka piechota, w sile około 1000 żołnierzy, zajęła dworzec kolejowy w Pasymiu. Następnie twardy bój toczył się o Krzywonogę. Oddziały radzieckie skierowały się także w kierunku samego Pasymia, który zdobyły nocą z 22 na 23 stycznia. Niemiecka linia oporu przebiegała teraz na południe od Ruska Wielkiego do Linowa.

Zajęcie Rekownicy

Z Jedwabna oddziały radzieckie nacierały również w kierunku Szczytna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.