Zdobycie przez Rosjan Szczytna spowodowało poważne zagrożenie dla jednostek niemieckich walczących na Kurpiach. Mogły one zostać odcięte i okrążone. W tej sytuacji musiały dokonać głębokiego odwrotu, który oznaczał oddanie praktycznie bez walki Rozóg, Świętajna i wielu innych miejscowości. Oddziały radzieckie posuwały się teraz w głąb powiatu szczycieńskiego już nie tylko od zachodu, ale również i od południa.

WYZWOLENIE (6)

Odwrót

Radzieckie uderzenie na Szczytno i walki o to miasto, prowadzone w dniach 23 – 24 stycznia 1945 roku, stanowiły poważne zagrożenie dla walczących na południu jednostek niemieckich. W znacznej mierze znajdowały się one jeszcze na Kurpiach, a więc poza granicami Prus Wschodnich. Zajęcie Szczytna przez Rosjan groziło tym jednostkom odcięciem i okrążeniem. Stąd otrzymały one rozkaz odwrotu. Najbardziej zagrożona odcięciem, niemiecka 129. dywizja piechoty, znajdująca się dotychczas nad Wałpuszą, w okolicach Sędrowa i Kipar, wycofała się przez Zieleniec i Lipowiec w kierunku na Szczytno i Olszyny. Swoje nowe pozycje zajęła na wschodnim krańcu Szczytna. 292. niemiecka dywizja piechoty, wycofując się z Kurpi, przekroczyła 24 stycznia granicę Prus Wschodnich w okolicach Pełt i Księżego Lasku. Jej nowe pozycje znajdowały się po obu stronach jeziora Wałpusz. W trakcie odwrotu na styku tej dywizji z jej lewym sąsiadem, 102. dywizją piechoty, wytworzyła się luka, w którą uderzyli Rosjanie. Mimo podjętych starań obie dywizje nie były w stanie samodzielnie załatać tej wyrwy w linii frontu. Dopiero zajęcie stanowisk w okolicach Marksewa przez 14. dywizję piechoty oraz obsadzenie linii od Marksewa do Powałczyna przez 11. pułk grenadierów zapobiegło katastrofie. W lasach na wschód od Powałczyna do obrony przygotowywała się świeża 562. dywizja grenadierów narodowych, która wcześniej zajmowała pozycje na południe od Rozóg. Dotychczasowy lewy sąsiad 292. dywizji piechoty, 102. dywizja piechoty, znalazł się w ogóle poza granicami powiatu szczycieńskiego, z centrum w okolicach Babięt.

Zajęcie Rozóg

i Świętajna

Tak głęboki odwrót oznaczał oddanie przez Niemców bez walki Rozóg, Świętajna i wielu innych miejscowości.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.