Staroobrzędowcy

Na początku drugiej połowy XIX w. Paweł Ledniewow założył w Spychowie żeński klasztor staroobrzędowców.

Z dziejów Spychowa (4)
Spychowo kościół i sklep

Po pożarze klasztor nie został odbudowany. Część ocalałych mniszek przeniesiona została do Wojnowa. Staroobrzędowcy, zwani też filipinami, byli odłamem prawosławia nieuznającym reform patriarchy Nikona. Prześladowani w Rosji znaleźli schronienie między innymi w Prusach. W królestwie pruskim wykorzystano ich do kolonizacji słabo zagospodarowanych części Mazur. W XX w. stali się egzotyczną ciekawostką, atrakcją turystyczną i najważniejszym dowodem na „wielką tolerancję” państwa pruskiego.

Karta z korespondencją pastora Sterna z 1917 r.

Parafia i kościół

Plany założenia parafii w Spychowie sięgały lat czterdziestych XIX wieku. Ostatecznie udało się ją założyć w 1898 r. Nabożeństwa, początkowo w drewnianej szkole, odprawiał duchowny pomocniczy z Rozóg. Neogotycki kościół ewangelicki wzniesiono w latach 1903-1905 w związku z jubileuszem 200-lecia powstania państwa pruskiego. Wyświęcenie kościoła odbyło się 2 kwietnia 1905 r. Na wieży zawisły 3 dzwony, z czego dwa w trakcie I wojny światowej zostały zabrane na cele wojenne. Do 1945 r. nie udało się doprowadzić do zawieszenia na wieży dwóch brakujących dzwonów. W 1910 r. wybudowano plebanię.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.