JELENIOWO CZY JELENIEWO?

10 lutego 1555 r. książę Albrecht wydał Akt lokacyjny dla Jeleniowa.

Z historii Jeleniowa
Jeleniowo. Gospoda J. Glomsdy, Rów (Babandzki Młyn) i droga do Jeleniowa

Na założenie wsi czynszowej przeznaczono 26 włók. Lokatorem był Jakub Jelończyk, który otrzymał 6 włók sołeckich. W niemieckich opracowaniach podaje się, że sołtysem był Jakob Gelentzig, ale prawdopodobnie jest to tłumaczenie polskiego nazwiska na język niemiecki. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska tego pierwszego sołtysa. Do 2002 r obowiązywała, mająca poparcie gwarowe, nazwa Jeleniewo. Nazwę tę z nieznanych powodów zmieniono na Jeleniowo.

ZALANIA I POŻAR

W 1579 r. położona wokół małego i dużego stawu wieś liczyła już 60 włók. W 1600 r. tylko część włók była zajęta przez 12 gospodarzy. W 1630 r. pomiar gruntów wykazał istnienie dodatkowych 18 włók. 8 z nich otrzymał pastor Piotr Gusowy z Nawiad. Później w tym miejscu powstało osiedle Łąck Mały. W 1713 r. areał gruntów wynosił 99 włók, jednak prawie ich połowa porośnięta była lasem lub krzakami. W dawniejszych czasach zdarzało się, że po obfitych opadach woda ze stawów wylewała i zalewała

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.