W tym tygodniu przedstawiamy historię jednej z najstarszych wsi w powiecie szczycieński – Narajt. Niewiele osób zapewne wie, że jej nazwa pochodzi z języka Prusów, a wywodzi się z nazwy pobliskiego jeziora.

Z historii Narajt
Szkoła i gospoda Poppka. Pocztówka ze zbiorów M. Rawskiego

ODNOWIONY AKT

Obszar Narajt zamieszkiwany był już w pradziejach. Odkryto tu cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej. Akt lokacyjny dla Narajt wystawił 7 lipca 1384 r. wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Konrad Zöllner von Rotenstein. Stasiek i Jakub z Fiszewa otrzymali wówczas nadanie liczących po 10 włók majątków, które były przez 7 lat zwolnione z podatków. Później kolejne 10 włók otrzymał tu Andrzej Starosta. 23 stycznia 1429 r. wielki mistrz Paul von Rußdorf odnowił akt lokacyjny, ponieważ pierwszy zaginął. Zrobił to na prośbę Andrzeja, syna Michała, Mikołaja - syna Stefana i Dietricha, syna Nasuty, który był zapewne Prusem. Otrzymali oni 30 włók na prawie chełmińskim. W zamian za to mieli wystawić trzy służby zbrojne z ogierem i zbroją.

PRUSKA NAZWA

Nazwa wsi pochodzi od nazwy pobliskiego jeziora Narejtko (Norrayte) i jest pochodzenia pruskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.