ZACZĘŁO SIĘ OD STRAŻNICY

W latach trzydziestych XVI w. za panowania księcia Albrechta, na prawym brzegu rzeki Rozogi, w pobliżu granicy z Mazowszem wzniesiono strażnicę myśliwską Rossocken, która istniała do połowy XVIII w. W XVI w. od strażnicy po Szczytno (Młyńsko) rozciągała się pierwotna puszcza, na obszarze której dopiero w kolejnych stuleciach zaczęto zakładać nowe osady.

Z historii Rozóg
Rozogi - rynek. Pocztówka z przełomu XIX/XX w.

23 lutego 1645 r. Jacob Bieber otrzymał przywilej na 60 włók chełmińskich lasu przy strażnicy myśliwskiej Rossocken na założenie wsi. Oprócz J. Biebera, który został sołtysem, było jeszcze 37 osadników. W 1685 r. Rozogi otrzymały prawo do organizowania 4 jarmarków w roku i cotygodniowego targu w czwartek. W 1698 r. było tu 34 gospodarzy. W 1679 r. Georg Helwing otrzymał pierwszy w Rozogach przywilej na prowadzenie karczmy z prawem warzenia piwa i pędzenia gorzałki. Na przełomie XVII i XVIII karczmę w Rozogach i kilku okolicznych miejscowościach posiadał Caspar Bieber. Do 1713 r. Rozogi podlegały administracji leśnej. Następnie podlegały starostwu, a od początku drugiej połowy XVIII w. - powiatowi z siedzibą w Nidzicy. W latach 1757-1762 w wyniku okupacji Prus Wschodnich przez wojska rosyjskie liczba mieszkańców wsi spadała. W 1774 r. było tu tylko 43 gospodarzy. W 1773 r. obszar wsi wynosił 77 włók, 14 mórg i 80 prętów. W 1787 r. obszar wsi został powiększony o ponad 15 włók.

MIASTECZKO

22 października 1789 r. wydany został reskrypt króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, na mocy którego Rozogi zostały podniesione do rangi miasteczka.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.