OPŁATY ZA MIEJSCE

Pierwszy, drewniany kościół w Rozogach wzniesiono z polecenia Fryderyka Wilhelma w 1665 r. Znajdował się po przeciwnej niż obecnie stronie drogi. Pierwszym duchownym w Rozogach był Martin Grabowski, ciężko ranny w trakcie polskiego najazdu, zmarł w 1677 r. Po nim proboszczem (w latach 1678-1699) został Johann Fröhlich.

Z historii Rozóg - kościół
Rozogi. Widok na wieś i kościół. Początek XX w.

W 1700 r. za czasów pastora (1699-1710) Raphaela Skerla kościół spłonął. Nowy kościół, tym razem z pruskiego muru, zbudowano w latach 1700 – 1705. Na początku XIX w. miejsca siedzące w kościele zostały podzielone pomiędzy poszczególne wsie. Za najlepsze z nich trzeba było wnieść opłatę. I jak to bywa w takich sytuacjach, opłaty te oraz brak wystarczającej liczby miejsc siedzących, wywołały niezadowolenie. Ówczesny pastor - Zieliński, stał się przez to tak niepopularny, że nawet w kronice parafialnej zapisano, że nie płakało się po jego śmierci. W 1817 r. pastor Johann Simon Bolck wybudował nową plebanię, która jednak w 1824 r. spłonęła. W 1837 r. proboszczem w Rozogach został Ludwig Wilhelm von Gizycki. Za jego czasów w kościele zainstalowano nowe organy i założono nowy cmentarz. W kronice parafialnej zapisano, że przedkładał dobro wspólne nad swoje prywatne interesy. Gizycki zmarł w Rozogach 6 lutego 1846 r.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.