SKĄD TA NAZWA?

Polska nazwa Szczytna wywodzi się od nazwy znajdujących się tu jezior.

Z historii szczycieńskiego zamku cz. 1
Od 1925 roku w pozostałościach zamku mieściło się Heimatmuseum

Osadnicy polscy z Bartnej Strony nazywali tutejsze jeziora Sciten. Zazwyczaj przyjmuje się, że nazwa „Szczytno” pochodzi od słowa „scithno”, oznaczającego szczyt, na którym miało znajdować się grodzisko, w miejscu którego zbudowano później drewniany zamek. Mniej popularna hipoteza mówi, że nazwa Szczytno pochodzi od słowa „skiten” będącego pruską/galindzką nazwą szczycieńskich jezior.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.