PIĘKNA DĄBROWA

Przyjmuje się, że Trelkówko (Klein Schöndamerau) założone zostało w 1833 roku. Jednak w jednym z urzędowych ogłoszeń podano, że założył je pastor Jakub Czygan, który od 1791 r. był adiunktem, a w latach 1797-1819 pastorem w Trelkowie.

Z historii Trelkówka
Porośnięty modrzewiami cmentarz rodowy w Trelkówku

W 1833 roku był on już proboszczem w Jerutkach, gdzie w 1840 roku zmarł. W 1833 roku funkcję tę w Trelkowie pełnił Michael Specovius. Jest tu więc pewna niejasność. Można przyjąć, że Trelkówko zostało założone kilkanaście lat wcześniej, gdy Czygan był jeszcze pastorem w Trelkowie, a w 1833 roku otrzymało jedynie oficjalną nazwę „Klein Schöndamerau”. Nazwa pochodzi od Trelkowa (Gross Schöndamerau). Schöndamerau oznacza piękną dąbrowę, czyli piękny dębowy las i co ciekawe pomimo tego, że w połowie miała polskie pochodzenie, Niemcy nie zdecydowali się jej zmienić. Znana jest inna, średniowieczna nazwa założonego w 1391 roku Trelkowa. „Trilkow” odnotowany został już w 1426 roku. Nazwa ta ma również polskie pochodzenie i pochodzi od słów „Trel”, „Trelek”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.