O czym pisaliśmy 20, 15 i 10 lat temu.

20 lat temu

Głoszone wszem i wobec  zapewnienia nowych władz, że każdej wydawanej złotówce będą przyglądać się ze szczególną uwagą, nijak się mają do rzeczywistości. W zakończonym niedawno przetargu  na  budowę kolektora sanitarnego „A” przy ul. Bartna Strona wybrano droższą ofertę. W skład komisji przetargowej wchodziło trzech członków Zarządu Miasta, wśród nich bliscy znajomi osób ubiegających się o wykonawstwo inwestycji. O Szczytnie znów będzie głośno, bo odpis protestu otrzymały organy wojewódzkie: Regionalna Izba Obrachunkowa, Sejmik Samorządowy oraz Biuro Organizacji Przetargów i Kontroli Przy Urzędzie Wojewódzkim.

15 lat temu

Wniosek władz Szczytna o poszerzenie granic miasta kosztem podmiejskich terenów gminy Szczytno zyskał akceptację wojewody Babalskiego. Włączenie przedmiotowych gruntów  z terenu gminy do miasta  z pewnością przyczyni się do jego dynamicznego rozwoju, lepszej obsługi ruchu turystycznego - napisał wojewoda. Teraz wniosek oceni Rada Ministrów. Ostateczna decyzja ma zapaść we wrześniu. Miasto zabiega o włączenie do swojego terytorium Lipowej Góry Wschodniej i Zachodniej, fragmentów sołectwa Szczycionek i Korpele ze strefą ekonomiczną.

10 lat temu

Na jedenaście kąpielisk w powiecie objętych nadzorem szczycieńskiego sanepidu do kąpieli nie dopuszczono tylko Jeziora Domowego w Szczytnie. - Przez lata atakowane ono było przez człowieka. Tu odprowadzane były ścieki przemysłowe, a i Bartna Strona długo nie była skanalizowana. Z nieszczelnych szamb wyciekały ścieki fekalne. Dziś zakładamy, że tego już nie ma, ale zdolności samooczyszczania są małe – mówi Grażyna Sosnowska, kierownik oddziału higieny komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
oprac. (o)