ODRODZONA WIEŚ

Płozy istniały już przed 1567 r. Następnie wieś z jakiegoś powodu zanikła. Prawdopodobnie spłonęła, a jej teren ponownie porósł las. Na początku XVIII w. Płozy odnowiły się, początkowo jako smolarnia.

Z historii Płozów
Płozy: gospoda, szkoła i ulica. Okres międzywojenny. Pocztówka ze zbiorów M. Rawskiego

O tych wcześniejszych początkach wsi świadczy znaleziona tu kilka lat temu moneta z XVI w. W 1782 r. liczyły 5 dymów. 24 lutego 1788 r. wieś otrzymała 16 włók 23 mórg szkatułowych. Przy tym samym areale w 1858 r. znajdowały się tu 23 dymy. Na początku XIX w. w Płozach dziedziczne gospodarstwa prowadzili chłopi o nazwiskach: Tanski, Czerański, Spittka, Trczak, Linka, Rasch, Czerański i Pawłowski. Warunki gospodarowania z powodu słabych, piaszczystych gleb były tu wówczas wyjątkowo trudne. Sytuacja poprawiła się wraz z wykopaniem Kanału Zachodniego. Udało się wówczas osuszyć grunty a dotąd wyłącznie zwarta zabudowa wsi trochę się rozproszyła. W 1884 r. otwarto linię kolejową Szczytno - Pisz. W Płozach nie wybudowano dworca, ale istniał tu przystanek kolejowy.

ZNISZCZENIA WOJENNE

W trakcie I wojny światowej w nocy z 21 na 22 sierpnia 1914 r. Płozy zostały prawie doszczętnie zniszczone.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.