Była dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, od blisko 30 lat prowadząca Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno” Anna Sarnowska, otrzymała nagrodę Człowieka Kultury Warmii i Mazur przyznaną przez marszałka województwa.

Z tańcem przez życie

Z wnioskiem o nagrodzenie Anny Sarnowskiej wystąpił wiosną wójt Jedwabna Krzysztof Otulakowski, podkreślając jej zasługi w dziedzinie promocji folkloru polskiego, pasję w zdobywaniu wiedzy o tańcach ludowych oraz to, że już 30 lat pracuje ona z Zespołem Pieśni i Tańca „Jedwabno”. Pani Anna nagrodę z rąk marszałka już odebrała, natomiast na ostatniej sesji Rady Gminy gratulacje i życzenia składali jej wójt oraz przewodnicząca Maria Sienkiewicz. Ta ostatnia przypomniała zasługi nagrodzonej dla rozwoju kultury w gminie i nie tylko.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.