Miasto wesprze kwotą 20 tys. zł remont wieży kościoła ewangelickiego. Środki te nie trafią jednak na konto miejscowej parafii, lecz zostanie za nie zakupiona forma służąca do odlewu dachówek, które muszą być wykonane według wskazówek konserwatora zabytków. O ile pozwolą na to warunki pogodowe, prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku.

Zabytek wreszcie otrzyma pomoc
Wartość pomocy miasta na remont dachu wieży kościoła ewangelickiego wyniesie 20 tys. zł

WSPARCIE PO CZTERECH MIESIĄCACH

Długo, bo aż cztery miesiące czekała Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczytnie na pomoc miasta w remoncie dachu wieży zabytkowego kościoła uszkodzonego przez lutową wichurę. Pod koniec kwietnia proboszcz, ks. Adrian Lazar podczas sesji Rady Miejskiej zwrócił się do samorządu o wsparcie szacowanej na ponad 200 tys. zł inwestycji. Burmistrz Krzysztof Mańkowski złożył wówczas publicznie deklarację, że miasto dołoży się do remontu, przeznaczając na ten cel ok. 25 tys. złotych. Od tego czasu mijały jednak tygodnie, a parafia pomocy z miasta nie otrzymywała.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.