Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zapraszając w dniu 2 września 2017 r. do zabytkowego wnętrza Chaty Mazurskiej przy ulicy Konopnickiej z wielkim rozmachem włączyła przybyłych w doroczną akcję Narodowego Czytania.

W tym roku prezentowano „Wesele” - dramat Stanisława Wyspiańskiego,czyli zaślubiny poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Publiczną prezentację wybitnego dzieła literatury polskiej Honorowym Patronatem objęła Para Prezydencka.. Odtworzenie klimatu, gwary i pełnego sugestii politycznych dzieła Wyspiańskiego stanowiło wielkie wyzwanie dla instytucji publicznej propagującej czytelnictwo. Stworzyło okazję do ukazania, jak poprzez wspólne czytanie można uczyć, bawić, wychowywać. Pracownice MBP w Szczytnie kierowanej przez Panią Dyrektor Jadwigę Pijanowską, po raz kolejny udowodniły, że można zadziwić,zaciekawić, zorganizować coś wyjątkowego. Właśnie wyborem miejsca, bo przecież w Chacie Mazurskiej 15 lat temu, jak przypominała Pani Anna Bogusz obecna Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczytna, odbyło się niezapomniane, plenerowe widowisko „Witaj Kurpiu na Mazurach” czyli wesele mazursko-kurpiowskie oparte na zwyczajach mazurów i kurpiów. Doborem aktorów,bowiem w role bohaterów wcieliła się cała plejada wyjątkowych osób o różnorodnym przekroju wiekowym. Oprawą wokalno-instrumentalną Zespołów: „Kolonianki” i„Wystek”. Własną pracą i zaangażowaniem.. Strojami ludowymi, w których witały gości wręczając kolorowe kwiaty... To wszystko sprawiło, że każdy czuł się jak weselny, mile widziany gość. Przekraczając próg gościnnej, zabytkowej i pełnej ludowych tradycji chaty nie można oprzeć się przeświadczeniu, że świat książek jest w niej niezwykle inspirujący i bogaty.

Grażyna Saj-Klocek

Zabytkowo i narodowo