Orlen Reklama Top

Mieszkańcy gminy Jedwabno na swój posterunek policji muszą poczekać jeszcze 2 – 3 lata. Do tego czasu nad ich bezpieczeństwem będą czuwać funkcjonariusze stacjonujący w placówce w Wielbarku. Komendant powiatowy ma nadzieję, że to nie zniechęci mieszkańców do współpracy z policją.

Zaczekają na swój posterunek
Mł. insp. Tomasz Bzymek: – Dzielnicowi mają być aktywni, z dużą dozą kreatywności i muszą sami sobie układać pracę pod kątem potrzeb i zagrożeń

Pasym, Wielbark i Świętajno – w tych trzech miejscowościach powiatu szczycieńskiego powstaną w pierwszej kolejności posterunki policji. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie ich na razie w każdej ze stolic gmin. – Kolejne powstaną w ramach drugiej transzy środków przeznaczonych na modernizację policji – informuje komendant powiatowy mł. insp. Tomasz Bzymek, który w ubiegłym tygodniu spotkał się z samorządowcami z gminy Jedwabno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.