Bezpieczeństwo mieszkańców regionu to priorytet moich działań, podobnie wszystkich podległych mi instytucji i służb, ale stoi ono też w centrum zainteresowania każdego, kto troszczy się o życie własne i bliskich. Służby do tego wyszkolone prowadzą akcje prewencyjne i reagują w sytuacji zagrożenia. Jednak sami również na wiele sposobów możemy o to zadbać. Wystarczy minimum niezbędnej wiedzy i trochę przezorności.

Zadbajmy o bezpieczeństwo w sezonie zimowym
Wojewoda Artur Chojecki

Pomoc bezdomnym

Zbliża się zima, która jest sporym wyzwaniem dla odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Poprzedni sezon zimowy przyniósł 5 ofiar śmiertelnych

z powodu wychłodzenia organizmu. Dlatego, jak co roku, prosimy o czujność

i zwracanie uwagi na osoby bezdomne: w województwie warmińsko-mazurskim jest ich 1071, w tym 913 mężczyzn, 119 kobiet i 39 dzieci. Najwięcej bezdomnych żyje w schroniskach, a w dalszej kolejności: w noclegowniach, zakładach karnych i aresztach śledczych, pustostanach, domkach na działkach, altanach działkowych, miejscach niemieszkalnych, tj. na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach itp., domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych, ogrzewalniach oraz Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i innych placówkach.

Konkurs projektów

Administracja rządowa i samorządowa poczuwa się do obowiązku niesienia pomocy osobom bezdomnym. Politykę rządu na tym polu w województwie wykonuje wojewoda poprzez przekazywanie środków na ich wspieranie. W bieżącym roku w ramach konkursu „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością” na realizację 14 projektów przyznano kwotę ponad 600 tys. zł. W roku ubiegłym było to 12 projektów za ponad 566 tys. zł.

Numery ratujące życie

Pamiętajmy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (działa ich ponad dwadzieścia). Oczywiście, w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

UWAGA NA CZAD!

Rozpoczął się sezon grzewczy, związany z ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla (niewidoczny i bezwonny gaz, zwany cichym zabójcą). O skali zagrożenia mówią statystyki: w latach 2017 – 2019 w naszym województwie tlenkiem węgla zatruło się 49 osób;  śmierć poniosło 13. Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbania czy niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych,
np. wadliwe odprowadzanie spalin. Każdego roku strażacy przypominają
o kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Zachęcają również do montowania czujników czadu.
Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Dołóżmy zatem wszelkich starań, byśmy tegoroczną zimę mogli za kilka miesięcy podsumować optymistycznymi danymi.
Artur Chojecki,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski