Wszystkie trzy wnioski złożone przez samorządy powiatu szczycieńskiego na dofinansowanie modernizacji dróg lokalnych zyskały uznanie ekspertów. Nowe odcinki dróg powstaną w Lipowcu, w Szczytnie na ul. Drzymały oraz na trasie Płozy-Rudka.

Załapali się na schetynówki

NOWA DROGA DO JAŁOWCÓW

W tym roku zainteresowanie samorządów pozyskaniem dotacji z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych było mniejsze. Powodem jest zmniejszenie dofinansowania z 50 do 30% wartości inwestycji. Zredukowano też, i to znacznie, pulę środków przeznaczoną na ten cel. Na województwo warmińsko-mazurskie przypadło zaledwie 12 mln zł, czyli blisko pięciokrotnie mniej niż w roku ubiegłym. Stąd też na dofinansowanie „załapało się” tylko dziesięć wniosków spośród 19 zgłoszonych przez powiaty i również dziesięć z 26 wniosków gmin. W tym gronie znalazły się wszystkie trzy propozycje samorządów z powiatu szczycieńskiego.

W rankingu powiatowym na ósmej pozycji znalazł się wniosek szczycieńskiego starostwa. Dotyczy on przebudowy 1-kilometrowego odcinka drogi w Lipowcu prowadzącego do rezerwatu jałowców. W tym przypadku dofinansowanie wyniesie 480 tys. zł, a przypadający na powiat udział 1,1 mln w połowie przejmie na siebie gmina Szczytno, na której terenie realizowana będzie inwestycja.

BEZPIECZNIEJ DLA ROWERZYSTÓW

To nie jedyne zadanie, które będzie realizowane w przyszłym roku w gminie Szczytno w ramach NPRDL. Zmodernizowany także zostanie 2-kilometrowy odcinek drogi Płozy-Rudka. Wkład własny samorządu wyniesie blisko 1 mln zł, a dotacja sięgnie 410 tys. zł. Projekt gminy Szczytno uzyskał bardzo dobrą ocenę, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej.

- P ewnie, że się cieszę, ale radość byłaby większa, gdyby dofinansowanie było na dotychczasowym poziomie – mówi wójt Sławomir Wojciechowski. Przetarg na przebudowę drogi odbędzie się na początku przyszłego roku, a zakończenie prac planowane jest w lipcu. O przebudowę drogi Płozy-Rudka zabiegali szczególnie mieszkańcy Płozów, dojeżdżający rowerami do Szczytna. Na tej trasie odnotowywano już wypadki śmiertelne. Teraz rowerzyści uzyskają alternatywę. Droga do Szczytna przez Rudkę będzie mniej obciążona ruchem. A po Rudce rowerzyści mogą już poruszać się po specjalnie dla nich wyznaczonej ścieżce.

Przy okazji wójt zdradza plany na rok 2013. Wówczas do NPRDL wspólnie z powiatem będzie chciał złożyć wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej prowadzącej do Sędańska. Samodzielnie gmina przymierza się natomiast do przebudowy ponad 1 km odcinka stanowiącego dziś przedłużenie ulicy Mazurskiej, prowadzącego przez Lipową Górę Wschodnią aż do trasy wojewódzkiej na Mrągowo, a także modernizacji liczącej 4 km drogi Wawrochy-Niedźwiedzie. Brana jest także pod uwagę przebudowa drogi prowadzącej z Nowego Gizewa do trasy krajowej na Ostołękę.

- Na wszystkie nasze drogi, które kwalifikują się do „schetynówek” będziemy przygotowywali dokumentacje – zapowiada wójt. Do tej pory w ramach NPRDL na terenie gminy Szczytno powstało 15 km nowych dróg. – Liczę, że do końca 2015 przybędzie nam drugie tyle - deklaruje.

DRZYMAŁY ZA DRUGIM PODEJŚCIEM

Dofinansowanie otrzyma też miasto Szczytno na przebudowę ulicy Drzymały. Projekt znalazł się na ostatniej, dziesiątej pozycji kwalifikującej się do otrzymania dotacji. Jednak jej wysokość - 100 tys. zł, jest znacznie mniejsza od tej, na którą opiewał wniosek, czyli 900 tys. zł. Praktyka pokazuje jednak, że po przeprowadzeniu przetargów szacowane wstępnie koszty inwestycji maleją, a dzięki temu zyskują ci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej, bądź uzyskali mniejsze od zakładanego w programie dofinansowanie.

- Jestem pewien, że tak też będzie w naszym przypadku – mówi wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. Przypomnijmy, że już rok temu miasto zabiegało o środki z NPRDL na przebudowę ulicy Drzymały. Wtedy się nie udało, teraz wiceburmistrz decyzję ekspertów wojewody traktuje jak prezent.

– Mieliśmy już w planach realizację tej inwestycji za własne pieniądze. Teraz zaoszczędzimy na niej blisko 1 mln zł - podkreśla.

(o)