Radni z gminy Świętajno będą pobierać najniższe ryczałty w powiecie szczycieńskim. Za to ich przewodnicząca otrzyma najwyższą maksymalnie dopuszczalną stawkę.

Zamiast diet dostaną ryczałty
Radni w gminie Świętajno do tej pory otrzymywali dietę w wysokości 540 zł za każde posiedzenie. Teraz przysługiwać im będzie comiesięczny ryczałt

Radni już wszystkich samorządów w powiecie szczycieńskim będą za swoją pracę otrzymywać miesięczne ryczałty. Ostatnią gminą, która zrezygnowała z wypłacania diet za każdy udział w posiedzeniu komisji bądź sesji jest Świętajno. Do tej pory „zwykły” radny, a także przewodniczący komisji czy wiceprzewodniczący rady otrzymywali tam taką samą kwotę – 540 zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.