Mieszkańcy Czarnego Pieca nie mogą spożywać wody dostarczanej do ich mieszkań z miejscowego wodociągu. Powodem znajdujące się w niej bakterie coli.

Zanieczyszczona woda
Takich scenek, jak wcześniej w Marksewie, w Czarnym Piecu na razie nie zobaczymy. Wodę mieszkańcom gmina dostarcza w butelkach zakupionych w sklepie

Woda dostarczana z wodociągu publicznego w Czarnym Piecu nie nadaje się do spożycia. Powodem jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli. Komunikat w tej sprawie wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie Tomasz Liwartowski. Inspektor nakazał doprowadzić jakość wody do obowiązujących wymagań. Do tego czasu mieszkańcy do celów spożywczych mogą korzystać jedynie z zastępczego źródła, np. beczkowozu czy wody butelkowanej. - Woda z ujęcia nadaje się do celów bytowych, natomiast do celów sanitarno-higienicznych po przegotowaniu – napisał w wydanym komunikacie inspektor Lewartowski.

(o)