Mieszkańcy Spychowa i sąsiednich wsi, do których dociera woda z hydroforni w Spychowie, mogą ją spożywać tylko po wcześniejszym przegotowaniu. Niewiele brakowało, a i tej możliwości byliby pozbawieni.

Zanieczyszczona woda w Spychowie
Iwona Wróblewska, kierownik sekcji higieny komunalnej w szczycieńskim sanepidzie zapowiedziała, że kolejne badania wody w hydroforni w Spychowie będą przeprowadzone w środę

Przeprowadzona w ubiegłym tygodniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Spychowie wewnętrzna kontrola jakości wody w miejscowej hydroforni wykazała w niej obecność bakterii coli i ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów.

Na tej podstawie w piątek 12 czerwca sanepid w Szczytnie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu w Spychowie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.