W miniony piątek w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie odbył się wernisaż wystawy „Zanikające klimaty Mazur” prezentującej fotografie autorstwa Waldemara Bzury. To nie tylko uznany artysta fotografik, laureat wielu nagród i twórca albumów, ale też zapalony strażak ochotnik, prezes OSP w Krutyni.

Zanikające klimaty Mazur
Na spotkanie z Waldemarem Bzurą (pierwszy z lewej) podczas wernisażu w MDK-u przybyli także szczycieńscy fotograficy zajmujący się utrwaleniem piękna przyrody – Hubert Jasionowski (trzeci z prawej) i Ferdynand Sosnowski (pierwszy z prawej)

Waldemar Bzura urodził się w Mrągowie, a obecnie mieszka w Krutyni. Na co dzień pracuje w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Ma dwie życiowe pasje, którym oddaje się bez reszty: fotografię i ochotnicze straże pożarne. Jest członkiem Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody Oddział Warmińsko – Mazurski. Swoje prace publikuje w wielu czasopismach, przewodnikach i albumach. Uczestniczył w kilku wystawach w kraju i za granicą, zdobywając na nich laury. W 2008 r. otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego i WFOŚiGW, a dwa lata później został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Równolegle spełnia się jako działacz ochotniczego ruchu strażackiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.