11 maja 2023 r. o godz. 17.00 w Muzeum Mazurskim w Szczytnie odbędzie się spotkanie promujące pierwsze wydanie przetłumaczone na język polski „Historia Szczytna” Hermanna Golluba.

Zaproszenie na promocję monografii SzczytnaAutorką przekładu jest Małgorzata Szymańska-Jasińska, tekst do druku podał i wstępem opatrzył dr hab. Zbigniew Kudrzycki. Książka po raz pierwszy w języku niemieckim ukazała się w Szczytnie w roku 1926. Powstała przede wszystkim w oparciu o dokumenty przechowywane w latach 20. XX wieku w archiwum królewieckim (Staatsarchivs Königsberg), oraz Tajnym Pruskim Archiwum Państwowym (Preußisches Geheimes Staatsarchiv) w Berlinie. Pozostaje do dzisiaj cennym monograficznym opracowaniem dziejów miasta od średniowiecza aż do zakończenia I wojny światowej.

Polskie wydanie pracy Golluba ukazuje się we współpracy Oficyny Wydawniczej „Retman” i Instytutu Północnego w Olsztynie im. Wojciecha Kętrzyńskiego, przy wparciu Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

„Historia Szczytna” trafi do sprzedaży pod koniec kwietnia.

(m)