Stan oczyszczalni ścieków w Jedwabnie od dawna pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to wyniki niedawnej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz ustalenia nadzwyczajnej komisji Rady Gminy zajmującej się tym obiektem. Ta ostatnia zgłosiła przeszło 20 uwag do funkcjonowania oczyszczalni. W konsekwencji z pracą w urzędzie musiała pożegnać się urzędniczka kierująca Referatem Gospodarki Terenowej, odpowiedzialna za stan obiektu.

Zapuszczona oczyszczalnia

CO WYKAZAŁA KONTROLA?

Funkcjonowanie wybudowanej w latach 90. oczyszczalni ścieków w Jedwabnie od dłuższego czasu budzi zastrzeżenia. To, że nie są one bezpodstawne, potwierdziła przeprowadzona pod koniec marca kontrola WIOŚ. Wykazała ona kilka nieprawidłowości w pracy obiektu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.