Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szuci prężnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Obecnie skupia 24 członków w wieku od 8 do 17 lat. Dzieci i młodzież, biorąc udział w zajęciach sportowych  i teoretycznych, uczą się strażackiego fachu, a także zdobywają wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Opiekunką i dobrym duchem drużyny jest Urszula Stulgis, która oprócz pracy z najmłodszymi prowadzi w Jedwabnie zajęcia z aeroboksu.

Zaraża dzieci strażackim bakcylem
Dzięki Urszuli Stulgis młody narybek lgnie do OSP

POKOLENIOWA PASJA

W Szuci, niewielkiej wsi w gminie Jedwabno, bardzo żywe są tradycje strażackie. Do miejscowej OSP należą całe rodziny, a zamiłowanie do tej społecznej działalności przechodzi z pokolenia na pokolenie. Okazuje się, że niekoniecznie z ojca na syna, ale także z … męża na żonę. Tak było w przypadku Urszuli Stulgis, która strażackim bakcylem zaraziła się od swojego pochodzącego z tej wsi małżonka Krzysztofa. Sama pochodzi ze Szczytna, a do Szuci sprowadziła się wraz z nim siedem lat temu. Obecnie jest opiekunką prężnie działającej przy miejscowej OSP Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Skupia ona 24 członków w wieku od 8 do 17 lat. Wszystko zaczęło się dwa lata temu

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.