Każdy kierowca wie co to takiego zasada prawej strony. Ale czy na pewno? Gdyby spytać kierowców, który artykuł ustawy Prawo o Ruchu Drogowym określa zasadę prawej strony i co dokładnie wynika z tej reguły sądzę, z własnego doświadczenia, że nie każdy mógłby na to pytanie odpowiedzieć poprawnie.

Zasada prawej strony

Każdy kierowca wie co to takiego zasada prawej strony. Ale czy na pewno?

Gdyby spytać kierowców, który artykuł ustawy Prawo o Ruchu Drogowym określa zasadę prawej strony i co dokładnie wynika z tej reguły sądzę, z własnego doświadczenia, że nie każdy mógłby na to pytanie odpowiedzieć poprawnie.

Spróbujmy przeanalizować ten temat.

Art 25.1

Kierujący, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo-także jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

4. kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

2) rozdzielania kolumny pieszych.

Wielu uczestników ruchu niestety błędnie interpretuje przepisy ustawy i stąd biorą się różnego rodzaju niejasności.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.