Zatwierdzone przez Radę Gminy Dźwierzuty plany zagospodarowania przestrzennego Dźwierzut i Popowej Woli zawierają liczne błędy i naruszają obowiązujące przepisy. Tak uznał wojewoda, unieważniając pierwszą uchwałę, drugą skarżąc do WSA.

Zaskarżone plany
Sytuacja wystawia nie najlepsze świadectwo planiście, wójt Szydlik ale i Radzie Gminy kierowanej przez Arkadiusza Noska

To już kolejny przypadek w krótkim odstępie czasu, kiedy organ nadzorczy wojewody musi interweniować w sprawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy w Dźwierzutach. Tym razem chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego Popowej Woli i Dźwierzut. W pierwszym przypadku wojewoda stwierdził nieważność uchwały, dopatrując się istotnego naruszenia trybu oraz zasad sporządzania planu. W drugim złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Tej sytuacji można było uniknąć.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.