Dziś o zatrzymywaniu pojazdu w miejscach, gdzie nie wynika to z dyspozycji znaku, a jedynie z zasady ogólnej.

Zatrzymywanie pojazdu

Art. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Przykład - plac Juranda na wysokości budynku, w którym niegdyś mieściła się redakcja „KM”.

Pomimo wskazanego powyżej przepisu wielu kierowców zachowuje się tak jak to widać na zdjęciu nr 1, czyli zamiast równolegle do krawędzi jezdni, parkują prostopadle.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.