Gmina Rozogi ma już oficjalnie zatwierdzony nowy herb, a do tego jeszcze flagę i pieczęć.

Zatwierdzili flagę, herb i pieczęć
Po starym herbie (z lewej) pozostanie sentyment. Nowy herb i flaga są za to zgodne z przepisami

Podczas ubiegłotygodniowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Rozogi oraz zasad jej używania. Dotychczasowy herb został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w 1995 roku, gdy nie działała jeszcze Komisja Heraldyczna. Ta kilka lat temu wyraziła negatywną opinię, wytykając w nim zbyt dużą liczbę szczegółów, naruszających zasady heraldyki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.