Znamy już wszystkich kandydatów, którzy ubiegać się będą o 10 mandatów poselskich i 2 senatorskie w okręgu nr 35, do którego należy powiat szczycieński. Na listach 13 ugrupowań znalazło się kilkunastu mieszkańców naszego powiatu.

Zatwierdzone listy

20 NA JEDNO MIEJSCE

W czwartek 18 sierpnia minął ostateczny termin zgłaszania list kandydatów do najbliższych wyborów parlamentarnych. O 10 miejsc w parlamencie przypadających na okręg olsztyński walczyć będzie 212 przedstawicieli reprezentujących 13 ugrupowań. Teoretycznie łatwiejsze zadanie czeka tych, którzy próbują dostać się do senatu. O dwa miejsca z naszego okręgu rywalizuje 13 osób. Jak już informowaliśmy, spośród kandydatów zamieszkujących nasz powiat najwyższe uznanie w oczach swojej partii zdobył prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Krzyśków, który znajduje się na czele listy PSL.

DWAJ Z CENTRUM

Wysokie, bo drugie miejsce zajmuje radny powiatowy Adam Żywica na liście partii Centrum. Ugrupowanie to jednak nie jest wymieniane wśród tych, które mają szanse pokonać 5-procentowy próg wyborczy.

- To dlatego, że sondaże są nieuczciwe - tłumaczy wicestarosta szczycieński Wiesław Szubka, który zajmuje na liście szóstą pozycję. - Pytając ludzi o preferencje, ankieterzy nie dają im do wyboru naszej partii.

"Centrum" powstała ponad rok temu na skutek połączenia RS AWS i SKL. Inicjatorem jej powołania i pierwszym prezesem był Zbigniew Religa. Wkrótce jednak zrezygnował, a jego miejsce zajął minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka Jerzy Steinhoff. Decyzja Religi, podyktowana zamiarem ubiegania się o stanowisko prezydenta RP, osłabiła notowania partii.

- Nie mam zamiaru robić poważnej kampanii wyborczej, bo zdaję sobie sprawę, że nie mam szans zostać posłem - przyznaje wicestarosta i zdradza nam, że jego zadaniem jest zdobycie jak największej liczby głosów dla partii.

Jaki wynik będzie go satysfakcjonował?

- Cztery lata temu, startując z listy Platformy Obywatelskiej, zdobyłem 460 głosów, ale wtedy znany byłem tylko w Pasymiu, gdzie pełniłem funkcję wiceburmistrza. Teraz, będąc wicestarostą, liczę na co najmniej dwukrotnie większe poparcie - odpowiada.

Z LOS-u DO RUCHU

Na drugim miejscu listy Ruchu Patriotycznego znajduje się mieszkaniec Spychowa Walter Wroński. Szóstą pozycję zajmuje przewodniczący "Solidarności" nauczycielskiej Jan Gołębiewski.

- Obaj reprezentujemy Ligę Obrony Suwerenności. Ja jestem jej sympatykiem, a Walter jednym z jej głównych organizatorów na Warmii i Mazurach - mówi Jan Gołębiewski.

Liga to stowarzyszenie działające od trzech lat, grupujące zwolenników marszałka Józefa Piłsudskiego i ustanowionych przez niego rozwiązań ustrojowych zawartych w konstytucji z 1935 roku.

W ŚRODKU STAWKI

Również szóstą lokatę, ale na liście przodującej w sondażach Platformy Obywatelskiej zajmuje przedsiębiorca Bogdan Kalinowski. Na ósmej pozycji, a nie szóstej, jak podaliśmy wcześniej, za powiatowym szefem PiS-u, znajduje się Andrzej Sikorski, właściciel firmy TOM-AS.

POZA DZIESIĄTKĄ

Pozostali znani nam kandydaci z powiatu szczycieńskiego zajmują miejsca poza pierwszą dziesiątką. Szef Samoobrony w powiecie Stanisław Makowiecki jest jedenasty, a jedyny przedstawiciel tej partii w Radzie Powiatu Krzysztof Pawłowicz - szesnasty. Zabrakło natomiast miejsca na liście dla Franciszka Sucheckiego.

Na trzynastym, ostatnim miejscu listy Partii Demokratycznej, znajduje się Danuta Osmolińska-Topolska, prezes spółki zarządzającej przychodnią przy ul. Kościuszki. Także ostatnie miejsce (18.) na liście SLD okupuje studentka Marta Dąbkowska.

Nie sprawdziła się zapowiedź Jana Millera z LPR, że na liście tej partii znajdzie się jej powiatowy szef Zygmunt Pocztarski.

Oprócz wymienionych ugrupowań, o miejsca do parlamentu z okręgu olsztyńskiego walczyć będą jeszcze: Polska Partia Narodowa, SdPR, Platforma Janusza Korwina-Mikke i Polska Partia Pracy.

Wśród ubiegających się o dwa miejsca senatorskie nie ma mieszkańców naszego powiatu. Są natomiast: Elżbieta Bandurska-Stankiewicz (PD), Danuta Ciborowska (SLD), Stefan Duk (PSL), Jerzy Dziewulski (niezależny), Ryszard Górecki (PO), Lucjan Jędrychowski (LPR), Zofia Kreczko-Czeczetkowicz (PPN), Janusz Lorenz (niezależny), Andrzej Majchrzak (Samoobrona), Sławomir Mątwicki (Centrum), Halina Nowina-Konopka (PP), Wiesław Pietrzak (SLD), Jerzy Szmit (PiS).

(olan)

2005.08.24