Dwa wnioski złożone przez powiat szczycieński, jeden gminy Szczytno pozytywnie przeszły etap weryfikacji i zyskały zgodę wojewody na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zatwierdzone schetynówki

40 WNIOSKÓW

Znana jest już wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie przyszłorocznych zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ogółem z województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło 40 zgłoszeń, w tym 21 od samorządów powiatowych i 19 – gminnych. Wszystkie pozytywnie przeszły etap weryfikacji merytorycznej i zostały zatwierdzone przez wojewodę.

Na liście wniosków powiatowych wysokie drugie miejsce pod względem oceny uzyskał projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej w Kolonii liczącego 578 metrów. Maksymalne noty uzyskał w trzech (spośród ośmiu) branych pod uwagę kryteriach: „współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego”, „poprawa dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych” i „poprawa połączeń drogowych istotnych dla bezpieczeństwa obywateli”. Zadanie, które będzie realizowane z udziałem finansowym gminy Świętajno, oszacowano wstępnie na 525 tys. zł. Takie same maksymalne noty otrzymał drugi projekt zgłoszony przez powiat szczycieński na przebudowę drogi Wielbark – Rozogi na odcinku 350 metrów. O dalszej, bo 13. pozycji zadecydowała niższa nota w kryterium dotyczącym „poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W pierwszym przypadku powiat otrzymał sześć punktów, w drugim – dwa.

Inwestycje obejmujące przebudowę łącznie 828 metrów dwóch dróg, o których dofinansowanie wystąpił powiat szczycieński, nie imponują rozmachem. W czołówce są wnioski zgłoszone przez powiaty: elbląski (ponad 13 km dróg), bartoszycki (11,2 km), olsztyński (7,8 km), lidzbarski (6,3 km) i ełcki (4,3 km).

„JEDYNAK” Z GMINY SZCZYTNO

Na liście rankingowej utworzonej przez samorządy gminne jedyny projekt z powiatu szczycieńskiego złożony przez gminę Szczytno otrzymał piątą w kolejności ocenę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.