W niedzielę nad ranem, po ciężkiej chorobie, zmarła Grażyna Zielińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie. - To nie tylko bardzo dobry człowiek, ale też tytan pracy. Żyła zawsze szkołą, w której pracowała. Właściwie zmarła, pracując – mówi Ewa Żenczykowska – Sawicka, zastępca dyrektora SP nr 6.

Zawsze żyła szkołą...Grażyna Zielińska pochodziła z Białogardu w województwie zachodniopomorskim. Była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Przez dziesięć lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze. Po jej likwidacji została wicedyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, a we wrześniu 2016 r. ówczesna burmistrz Szczytna Danuta Górska powierzyła jej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6. W ostatnim czasie Grażyna Zielińska zmagała się z problemami zdrowotnymi i przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.