To wygląda na prawdziwy bojkot. Na uroczyste zakończenie dużej, ponad 4-milion

Zbojkotowali otwarcie ścieżki?
Ścieżka już oficjalnie otwarta. - To prawda, że jest szeroka, ale zbudowaliśmy ją nie na dziś czy jutro, tylko co najmniej na 25 lat – mówi starosta Jarosław Matłach

owej inwestycji nie przybył, mimo wystosowanego przez wójt zaproszenia, żaden radny gminny. Czy powodem są zgłaszane przez nich wcześniej uwagi do zakresu i jakości prac?

We wtorek uroczyście otwarto do użytku przebudowany odcinek drogi powiatowej łączącej krajową „53” ze Spychowem. Roboty dotarły na razie do Świętajna. W kolejnym etapie droga zostanie przebudowana do Kolonii, a w następnym – do Spychowa.

Przecinając wstęgę, starosta Jarosław Matłach i wójt Alicja Kołakowska podkreślali, że to jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji w powiecie . - Ta droga łączy trzy największe miejscowości w naszej gminie – mówiła wójt Alicja Kołakowska. Obok jezdni wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 3,5 metra. To wzbudziło wśród miejscowych radnych kontrowersje. Zarzucano starostwu zbyt dużą rozrzutność. 

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.