Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku wygrał przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy kolonijnej Wielbarka. Dzięki tej inwestycji zaopatrzenie w wodę zyskają mieszkańcy południowej strony gminy oraz nowych osiedli mieszkaniowych w jej stolicy, położonych przy ulicach Akacjowej i Brzozowej.

Zbudują wodociąg na koloniach
Prace związane z rozbudową sieci wodociągowej potrwają do końca listopada

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy kolonijnej Wielbarka to zadanie, na które wielbarski samorząd pozyskał dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel 1,4 mln złotych. W ramach ogłoszonego przetargu wpłynęło siedem ofert.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.