Po pomniku upamiętniającym 40-lecie PRL nie ma już śladu.

Zdekomunizowany skwer
Wkrótce w tym miejscu stanie brama do robienia selfie

Rok temu na mocy ustawy dekomunizacyjnej rozebrano główną część obelisku. Na początku tego tygodnia zdemontowano pozostałe po nim dwie ściany. Wkrótce, zgodnie z decyzją starostwa, w tym miejscu stanie brama do robienia selfie.