Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu sprawdzali swoją wiedzę, biorąc udział w organizowanej już po raz 25. przez Polski Czerwony Krzyż Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia.

Olimpiada odbyła się w sobotę 17 listopada w szczycieńskim Gimnazjum nr 1. Uczestniczyli w niej uczniowie dziewięciu szkół podstawowych, pięciu gimnazjalnych i trzech ponadgimnazjalnych z terenu powiatu szczycieńskiego. Do sprawdzianu wiedzy przygotowywali ich nauczyciele biologii oraz opiekunowie szkolnych kół PCK. Przedsięwzięcie zorganizował miejscowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Młodzi ludzie musieli rozwiązać test zawierający trzydzieści pytań dotyczących m.in. higieny osobistej i otoczenia, chorób społecznych oraz wykazać się znajomością historii i działalności Czerwonego Krzyża. Żadnemu z uczestników nie udało się jednak zdobyć kompletu punktów. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Sylwia Pełka z SP z OI nr 2, drugie miejsce zajęła Kinga Pinczewska z ZS w Olszynach, a trzecie Aleksandra Samsel z SP w Rudce. Pośród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała się Dagmara Krzyna z Gimnazjum Sportowego przy ZS 3. Kolejne miejsca zajęły Marcelina Filipiak z tej samej szkoły oraz Zuzanna Króliczak z Gimnazjum w Pasymiu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężczynią została Joanna Skonieczna, drugie miejsce zajęła Marta Kasprowicz (obie ZS 3), a trzecie Mateusz Dawidczyk z ZS 2. Główne nagrody ufundował Zarząd Rejonowy PCK w Szczytnie. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali też upominki z Urzędu Miejskiego. Osoby, które zajęły dwa czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będę reprezentowały nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

(ew)