Słabnie zainteresowanie młodych osób działaniem w ochotniczych strażach pożarnych. Chlubnym wyjątkiem w gminie Szczytno pozostają Gawrzyjałki i Olszyny.

Zebrania w OSP
Przy jednostce OSP w Gawrzyjałkach działają dwie drużyny pożarnicze - dziecięca i młodzieżowa

Dobiegły końca zabrania sprawozdawcze we wszystkich siedmiu jednostkach OSP w gminie Szczytno. Największa frekwencja towarzyszyła zebraniu w Gawrzyjałkach. To jedyna jednostka w gminie, przy której funkcjonują drużyny pożarnicze dziecięca i młodzieżowa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.