Kierownik Muzeum Mazurskiego Monika Ostaszewska – Symonowicz, sekretarz powiatu Stefan Januszczyk

i prezes Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii

i Mazur Henryk Samborski zostali odznaczeni Złotymi Odznakami za Zasługi w Krzewieniu Polskości na Litwie. Uroczystość odbyła się w Domu Polskim w Wilnie.

Złote odznaki za krzewienie polskości

Złote Odznaki za Krzewienie Polskości na Litwie wręczono 20 grudnia podczas spotkania opłatkowego w Domu Polskim w Wilnie. Uroczystość stała się okazją do uhonorowania osób w szczególny sposób zaangażowanych na rzecz rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. W spotkaniu wzięli udział m.in. ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski, mer samorządu wileńskiego Maria Rekść oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, a także władze Związku Polaków na Litwie. Wśród wyróżnionych znalazło się aż troje przedstawicieli powiatu szczycieńskiego: kierownik Muzeum Mazurskiego Monika Ostaszewska – Symonowicz, sekretarz powiatu Stefan Januszczyk oraz prezes Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur, były skarbnik powiatu Henryk Samborski. Odznaczenia wręczał im Michał Mackiewicz, szef Związku Polaków na Litwie. - Podkreślał on, że jest to forma podziękowania nie tylko za pomoc materialną, ale także wspieranie duchowe naszych rodaków z Wileńszczyzny– mówi Stefan Januszczyk.

(ew)