Reklama

Węgiel

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz świetlicy – o dofinansowanie tych zadań gmina Rozogi będzie się ubiegać z krajowego funduszu przeznaczonego dla gmin popegeerowskich.

Złożyli trzy wnioski o dotację
Jeśli wniosek przejdzie, mieszkańcy bloków w Orzeszkach będą mieli swoją oczyszczalnię

Do końca ubiegłego tygodnia gminy, na terenie których funkcjonowały PGR-y, miały czas na składanie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji. Gmina Rozogi będzie się ubiegać o dofinansowanie trzech inwestycji związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.