Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Drozdowicz przeszła na emeryturę. O zwolnione przez nią stanowisko ubiegały się dwie kandydatki. Ostatecznie w wyniku naboru nową dyrektor została długoletnia pracownica tej jednostki, Marta Ziółek.

Zmiana dyrektora PCPR
Za 23 lata kierowania PCPR Elżbiecie Drozdowicz podziękowali członkowie Zarządu Powiatu

W czwartek 18 sierpnia Zarząd Powiatu podziękował Elżbiecie Drozdowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za wieloletnią współpracę i kierowanie jednostką od 1999 r. Po 23 latach na stanowisku dyrektora, z końcem sierpnia pani Elżbieta przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Pod koniec lipca ogłoszony został nabór na wyłonienie nowego dyrektora. Zgłosiły się dwie kandydatki, które spełniły wymogi formalne: Marta Ziółek ze Szczytna i Ewelina Dylewska – Dercz z Kucborka. W toku procedury naboru najwyżej oceniona została ta pierwsza i to ona będzie teraz kierowała PCPR.

Marta Ziółek jest doświadczoną pracownicą tej jednostki. Do tej pory była odpowiedzialna głównie za pozyskiwanie środków zewnętrznych.

(ew)