Elganowo ma nowego sołtysa. Od miesiąca funkcję tę pełni Katarzyna Roman.

Zmiana sołtysa
Sołtys Katarzyna Roman odebrała gratulacje od burmistrza Cezarego Łachmańskiego

Dotychczasowa sołtys Elganowa Wioleta Łentka złożyła rezygnację. Konieczne okazały się więc nowe wybory. Zostały one przeprowadzone pod koniec stycznia. Jedyną chętną do objęcia tej funkcji była Katarzyna Roman. Tym samym rządy w sołectwie nadal sprawować będzie kobieta. Podczas ubiegłotygodniowej sesji oficjalnego powitania nowej sołtys dokonał burmistrz Pasymia Cezary Łachmański. Wręczając jej zawiadomienie o wyborze wyraził nadzieję na „wspaniałą” współpracę.

(kee)