Nowy rok szkolny przyniósł w wielbarskiej oświacie wiele nowości i zmian organizacyjnych związanych głównie z powołaniem do życia Zespołu Szkół. Kilka placówek doczekało się poważnych remontów. Trwają prace nad największą tegoroczną inwestycją oświatową - kompleksową modernizacją budynku gimnazjum w Wielbarku.

Zmiany i remonty

OPÓŹNIONA MODERNIZACJA

Zabytkowy budynek gimnazjum to jeden z bardziej charakterystycznych obiektów w Wielbarku. Od dawna jednak jego wygląd pozostawia wiele do życzenia. Wkrótce jednak to się zmieni. Budynek jest właśnie w trakcie remontu generalnego. Jego rozpoczęcie opóźniło się ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy.

- Musieliśmy powtórzyć przetarg, bo za pierwszym razem nikt się nie zgłosił - tłumaczy wójt gminy Wielbark Grzegorz Zapadka.

Utrudnieniem było też to, że obiekt znajduje się pod kuratelą konserwatora zabytków, który postawił określone wymagania co do wyglądu nowych okien. Muszą być one drewniane, a to wiązało się z wykonaniem ich na specjalne zamówienie. W konsekwencji prace remontowe zamiast na początku lipca, zaczęły się na dobre w pierwszych dniach sierpnia. Obecnie trwa modernizacja dachu gimnazjum i elewacji oraz wymiana okien. W ubiegłym tygodniu wykonana została także nowa instalacja elektryczna wewnątrz szkoły. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów konieczne okazało się przesunięcie o kilka dni rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Młodzież powitała go w czwartek 6 września. Stracone dni uczniowie będą musieli jednak odrobić w soboty.

Prace remontowe zaplanowane na ten rok mają się zakończyć do 30 listopada.

W przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na dalszą część remontu. Drugi etap modernizacji obejmie wnętrze budynku. Zerwane zostaną m.in. stare podłogi, w planach jest również przeprowadzenie badania możliwości konstrukcyjnych budynku i ewentualne jego wzmocnienie.

- Modlimy się tylko o to, żeby znalazł się jakiś wykonawca - mówi Jerzy Szczepanek, dyrektor Zespołu Szkół w Wielbarku.

Koszt całego zadania oszacowano na ok. 1 mln złotych. Całość tej kwoty stanowią środki własne gminy.

NOWE BOISKO

Przy Zespole Szkół powstanie też wielofunkcyjne boisko o wymiarach 24 na 45 metrów do gry w piłkę siatkową, ręczną i koszykówkę. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie inwestycji. Budowa ma kosztować 400 tys. złotych, z czego połowę stanowią środki z Ministerstwa Sportu. Obiekt będzie miał nawierzchnię ze sztucznej trawy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zostanie on ukończony jeszcze w listopadzie.

PLANY DYREKTORA

Wraz z początkiem września w Wielbarku rozpoczął działalność Zespół Szkół, w skład którego weszły podstawówka i gimnazjum. Władze gminy motywowały potrzebę jego utworzenia bezpieczeństwem uczniów oraz względami organizacyjnymi. Dyrektorem placówki w wyniku przeprowadzonego konkursu został Jerzy Szczepanek. Wcześniej kierował on szkołami w Lesinach Wielkich (dziś już ona nie istnieje), a przez ostatnich osiem lat w Łatanej Wielkiej. Nowy dyrektor wielbarskiego ZS w zawodzie nauczyciela pracuje już 24 lata. Najważniejsze zadania, które przed sobą stawia to bezpieczne dokończenie remontu budynku gimnazjum oraz poprawa jakości nauczania. Szczegółowych planów związanych z funkcjonowaniem placówki nie chce jeszcze zdradzać, ale w rozmowie z „Kurkiem” uchylił rąbka tajemnicy.

- Zamierzam podjąć działania w kierunku nadania gimnazjum imienia oraz nawiązania współpracy międzynarodowej ze szkołami zagranicznymi - zapowiada Jerzy Szczepanek.

Dyrektor myśli również o utworzeniu klasy sportowej. Warunki ku temu są w szkole bardzo dobre - od wiosny funkcjonuje tu nowo wybudowana sala sportowa, która służy nie tylko dzieciom i młodzieży, ale też dorosłym mieszkańcom Wielbarka.

- Cieszy się ona dużym powodzeniem, ma pełne obłożenie - mówi dyrektor Szczepanek, który sam również korzysta z obiektu, grając w koszykówkę.

W wielbarskim Zespole Szkół uczy się przeszło 600 uczniów.

DACHY W ŁATANEJ I WESOŁOWIE

Remonty nie ominęły też innych szkół w gminie. W Łatanej Wielkiej położono nowe poszycie dachowe na starej części budynku. Prace zakończyły się w ostatnich dniach czerwca i kosztowały ponad 70 tys. złotych. Wkrótce podstawówka zyska drugą już pracownię komputerową. Przez najbliższe pół roku obowiązki dyrektora szkoły pełnić będzie Małgorzata Łukasiak, polonistka, która wcześniej pracowała również w SP w Zabielach. O nowy dach wzbogaci się też SP w Wesołowie. Tutaj jednak prace remontowe rozpoczęły się dopiero w minionym tygodniu.

- Na przełomie czerwca i lipca mieliśmy u nas kolonie i w tej sytuacji nie mogliśmy ruszyć z pracami. Potem pojawiły się trudności z załatwieniem drewna - tłumaczy opóźnienie dyrektor Tadeusz Redynk.

Remont dachu potrwa do końca września i będzie kosztować ponad 90 tys. złotych.

Ewa Kułakowska