W piątek 17 maja wziąłem udział w wernisażu malarskiej wystawy w Miejskim Domu Kultury. Wystawy jubileuszowej, albowiem zaprezentowano na niej prace uczniów Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, z okazji trzydziestolecia tejże artystycznej szkoły.

Znakomite malarstwo zaprezentowano w MDK
Ekipa olsztyńskiego liceum. Na pierwszym planie dyr. Kuberski. Druga za nim Anna Koniecpolska

Dla mnie osobiście było to szczególne wydarzenie, ponieważ w roku 2004 byłem, wraz z żoną, organizatorem wystawy związanej z piętnastoleciem tego samego, plastycznego liceum. Ta dawna prezentacja miała miejsce w Muzeum Mazurskim w Szczytnie i z racji nieco szerszej niż w MDK przestrzeni ekspozycyjnej pokazywała prace wykonane przez uczniów w rozmaitych technikach plastycznych (rzeźba, ceramika, grafika). Aktualna wystawa trzydziestolecia szkoły pokazuje wyłącznie prace malarskie. Ale jakiej klasy! Zaprezentowano 34 obrazy. Autorstwa dziewiętnastu młodych artystów. Prace zostały wybrane z ostatnich dwudziestu lat działalności szkoły. Wybrane przez licealną Panią Profesor Annę Koniecpolską, naszą szczycieńską artystkę, która od roku 2002 (już 17 lat) dojeżdża do Olsztyna w celu artystycznej edukacji licealnej młodzieży. To, co wybrała Ania do pokazania szczycieńskiej publiczności, to naprawdę wielki, prawdziwy artyzm. Warto obejrzeć ekspozycję, aby przekonać się, że gdzieś tam (w Olsztynie) wciąż szanowana jest sztuka oparta o tradycyjne kategorie mistrzostwa warsztatowego oraz wyobraźnię wrażliwą, co oczywiste, ale podbudowaną intelektem. Czyli myśleniem.

Jakże miło mi było spotkać na wernisażu dyrektora szkoły Aleksandra Kuberskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.