Wigilia Stowarzyszenia Forum Kobiet obfitowała w wiele wyjątkowych momentów. W trakcie uroczystości, Wiesława Zalewska została oficjalnie powołana przez starostę Jarosława Matłacha na Społecznego Pełnomocnika do Spraw Seniorów.

Została pełnomocnikiem do spraw seniorów
Akt powołania Wiesławie Zalewskiej wręczyli starosta Jarosław Matłach i naczelnik wydziału promocji w Starostwie Powiatowym Rafał Kiersikowski

- Powierzenie pani Wiesławie roli Społecznego Pełnomocnika to krok ku bardziej zaawansowanym i kompleksowym działaniom na rzecz seniorów. Liczymy na jej doświadczenie, pasję i zapał, które przyczynią się do dalszego rozwoju inicjatyw wspierających naszych starszych obywateli - mówił starosta.

Podkreślił znaczenie tej nominacji w kontekście rosnącego wyzwania, jakim jest troska o seniorów w społeczeństwie. - Działalność pani Wiesławy na rzecz osób starszych była zawsze inspirująca. Jej empatia, aktywność społeczna i praktyczne podejście do problemów seniorów sprawiają, że jest ona doskonałym kandydatem na Społecznego Pełnomocnika. Mam pełne przekonanie, że dzięki jej zaangażowaniu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej wspierać naszych seniorów – uzasadniał wybór Jarosław Matłach.

Społeczny Pełnomocnik pełnić będzie istotną rolę w promowaniu działań mających na celu poprawę jakości życia osób starszych, inicjowaniu projektów społecznościowych oraz reprezentowaniu interesów seniorów przed władzami lokalnymi.

(p)