Nadleśnictwo Jedwabno chce natychmiastowej rozbiórki obiektów, głównie budek na narzędzia i altanek, stojących na należących do niego gruntach pełniących obecnie funkcję ogródków działkowych. Nadleśniczy Marek Trędowski decyzję uzasadnia koniecznością przestrzegania zapisów zawartych w umowach, a te zakazują dzierżawcom lokalizowania na działkach jakichkolwiek naniesień bez zgody właściciela. Na rozbiórkę nie godzą się użytkownicy ogródków.

Zostawcie nam nasze altanki
Obiekty stojące na działkach mają zniknąć. Nadleśniczy Marek Trędowski tłumaczy to tym, że zostały postawione nielegalnie

NIESPRAWIEDLIWA ROZBIÓRKA

Paweł Ślesicki jest jednym z dzierżawców gruntów przy ul. Leśnej w Jedwabnie należących do Nadleśnictwa Jedwabno, a wykorzystywanych jako ogródki działkowe. Teren ten użytkuje już od 2012 r. Zlokalizowane tu działki służą przeważnie byłym pracownikom Nadleśnictwa lub ich dzieciom. Zalicza się do nich także pan Paweł, bo w instytucji tej pracowali jego ojciec i teść.

Niedawno mieszkaniec otrzymał decyzję o natychmiastowej rozbiórce altanki na dzierżawionym od Nadleśnictwa Jedwabno gruncie. Czas na to miał do końca czerwca. Podobne pisma dotarły jeszcze do trzech innych dzierżawców, którzy muszą zlikwidować znajdujące się na działkach naniesienia, głównie altanki, budki na narzędzia, daszki chroniące przed słońcem i deszczem oraz inne obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Pan Paweł, podobnie jak inni użytkownicy działek, nie może się z tą decyzją pogodzić. Dlatego skierowali pismo do nadleśniczego Marka Trędowskiego, domagając się jej zmiany.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.