Dwie drogi w Pasymiu – ul. Prosta oraz odcinek prowadzący do oczyszczalni ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – znalazły się na liście zadań, które uzyskały dofinansowanie z rządowego programu.

Zrobią dwie drogi
Budowa drogi do PSZOK-u poprawi komunikację mieszkańcom dostarczającym tam odpady

Gmina Pasym pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Prostej oraz drogi prowadzącej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych i oczyszczalni w Pasymiu. Obie inwestycje to koszt 648 671,80 zł. Kwota dofinansowania wynosi 389 203,08 zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.