W tym roku nie będzie remontu drogi Szczytno – Zabiele, na którą powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powodem jest brak zabezpieczenia po stronie dochodów bieżących w budżecie samorządu. Do tego partycypowania w inwestycji odmówiły gminy Szczytno i Wielbark.

Zwrócą wojewodzie 700 tysięcy
W tym roku o remoncie drogi Szczytno – Zabiele możemy zapomnieć

Droga Szczytno – Zabiele była jedną z ośmiu, na remont i przebudowę których powiat uzyskał w tym roku łącznie 6 mln zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przyznanej na to zadanie dotacji wynosiła 700 tys. zł, drugie tyle samorząd musiał dołożyć z własnego budżetu. Inwestycja miała polegać na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni poprzez pokrycie jej płynnym asfaltem. Zadanie nie będzie jednak realizowane. Podczas ubiegłotygodniowej sesji radni powiatowi zdecydowali o zwrocie dotacji. Czym jest to spowodowane?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.