W minioną sobotę uczestnicy projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia Szczycieńska odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Panteon – Mauzoleum Wyklętych - Niezłomnych na Cmentarzu Powązkowskim.

Żywa lekcja historii
W integracyjnym wyjeździe do Warszawy uczestniczyli zarówno młodzi, jak i starsi uczestnicy projektu

Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Szczycieńskiej Ligii Obrony Kraju realizuje projekt pn. „Śladami Żołnierzy Niezłomnych na Warmii i Mazurach” – cykl spotkań z historią. W sobotę 14 października miał miejsce kolejny etap przedsięwzięcia. Był nim międzypokoleniowy wyjazd integracyjny na żywą lekcję historii do Muzeum Powstania Warszawskiego połączony z odwiedzeniem „Panteonu – Mauzoleum Wyklętych - Niezłomnych” na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Prelekcje na temat żołnierzy wyklętych oraz prac archeologicznych i ekshumacyjnych w Kwaterze „Ł” wygłosili Sebastian Nowakowski (IPN Olsztyn) oraz Marek Nadolski (IPN Warszawa).

W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Obrony Narodowej, odbyły się już wykłady dla młodzieży szkolnej z powiatu szczycieńskiego. Zajęcia poprowadził dr Waldemar Brenda, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Podczas cyklu prelekcji została zainaugurowana wystawa mobilna pt. „Śladami Żołnierzy Niezłomnych na Warmii i Mazurach” opracowana pod względem merytorycznym przez dr. Brendę. W ramach projektu zaplanowane były również wykłady dla mieszkańców. Częścią zadania była również organizacja II Szczycieńskiego Pikniku Patriotycznego, który odbył się 29 lipca na plaży miejskiej w Szczytnie.

(p)