W minionym tygodniu uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Młodzież odwiedziła miejsca związane z historią Polski – siedzibę Parlamentu i Powązki Wojskowe.

Żywa lekcja historii

Celem wycieczki zorganizowanej przez nauczycielkę historii Elżbietę Weichhaus – Kończyk było pogłębienie wiedzy na temat dziejów Polski. Trasa edukacyjna wiodła przez siedzibę Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej i Powązki Wojskowe.

W Sali Plenarnej Sejmu uczniowie spotkali się z posłem Arturem Dębskim, który omówił funkcjonowanie Sejmu i Senatu oraz przekazał wiele istotnych informacji na temat instytucji, w której zapadają najważniejsze decyzje i uchwały dotyczące naszego kraju. Młodzież zadała posłowi wiele pytań. Budynek parlamentu zrobił na uczniach wielkie wrażenie, a wiedza z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej w Polsce została znacznie pogłębiona.

Również wielkie wrażenie na uczniach zrobił pobyt na Powązkach Wojskowych. To miejsce spoczynku osób związanych z historią Polski z ostatnich dwóch wieków było „dotknięciem historii na żywo”. Uczniowie odnaleźli groby bohaterów: powstańców, ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej, wielu wybitnych ludzi kultury i sztuki, ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku oraz kwaterę na Łączce. - Ten dzień przeżyć i emocji był dla wszystkich uczestników wycieczki bardzo potrzebny. Warto czasami wyjść poza szkolne mury i spotkać się z historią na żywo – podsumowuje Elżbieta Weichhaus-Kończyk.

(j)