Siedem inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w najbliższych miesiącach w powiecie szczycieńskim otrzyma ponad 60-procentowe dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do naszych samorządów trafi łącznie 10 milionów.

10 milionów na przebudowy dróg
Z pozyskanych środków gmina Szczytno wybuduje drogę prowadzącą do niedawno oddanego do użytku centrum kulturalnego w Kamionku i planowanej w pobliżu szkoły podstawowej

POWIAT: KSIĘŻY LASEK - RADOSTOWO

Największym zadaniem będzie przebudowa odcinka drogi powiatowej od Księżego Lasku w kierunku Radostowa długości 2,35 km. Zakres prac obejmuje poszerzenie drogi do 6 metrów, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz przebudowę istniejącego systemu odwodnienia. Wartość całkowita inwestycji szacowana jest na 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2,9 mln zł. Na resztę po połowie złożą się samorządy powiatowy i rozoski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.